प्रतिक्रिया फारम:

सन्तुष्टि मूल्याङ्कन
असन्तुष्ट खुसी प्रसन्न
०-८ १०
के तपाईलाई गाडी मर्मत हुन अघि दिइएको अन्दाजी समय तथा मर्मत खर्चबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो ?
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10